HOE WORDT DE VOLGORDE VAN DE KINDEREN DIE AANGEMELD WERDEN BEPAALD?

Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang.

Alle andere kinderen worden geordend op basis van de schoolkeuze. 

- Als er voldoende plaatsen zijn, worden de kinderen ingeschreven. 

- Als er onvoldoende plaatsen zijn, worden alle kinderen geordend op basis van leerlingenkenmerken* en de afstand (in vogelvlucht) van het domicilieadres van het kind of van het werkadres van één van de ouders tot de school. Voor elk kind kan maar één referentieadres opgegeven worden. De ouders kiezen zelf of ze het domicilieadres van het kind opgeven, ofwel het adres waar één van de ouders werkt. Er gebeuren steekproefgewijs controles op (werk)adres voor de toewijzing van de plaatsen start.  Wanneer er onvoldoende vrije plaatsen zijn wordt het afstandscriterium in rekening gebracht. Of, om het nog duidelijker te maken: een kind dat in zijn school van 2e keuze op basis van afstand wel een plaats kan krijgen, kan daardoor een ander kind verdringen dat die school als 1e koos. Er is dus geen prioriteit voor schoolkeuze bij rangordening, wel voor afstand.

* Bij het verdelen van de plaatsen wordt er voor geboortejaar 2019, 2018 en het eerste leerjaar rekening gehouden met leerlingenkenmerken die samenhangen met de gelijke onderwijskansen van kinderen. Kinderen zijn 'indicatorleerling' als ze aan één of beide gelijke onderwijsindicatoren beantwoorden:
(1) de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs heeft, of geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

(2) het gezin ontvangt in het huidige schooljaar of vorig schooljaar een schooltoeslag.

Kinderen die aan geen van beide indicatoren beantwoorden, zijn niet-indicatorleerlingen. Voor geboortejaar 2019, 2018 en het eerste leerjaar worden 40% van de plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en 60% voor niet-indicatorleerlingen. Als er in de ene groep minder leerlingen worden aangemeld dan voorzien, gaan de plaatsen naar de andere groep.