Wat is een LOP?

De Lokale Overlegplatforms werden opgericht om het decreet op gelijke onderwijskansen actief uit te voeren. Verspreid over Vlaanderen zijn er een 70-tal lokale overlegplatforms.

 

Wie zetelt in het LOP?

 

Een lokaal overlegplatform (LOP) bestaat uit plaatselijke onderwijs- en welzijnspartners die lokaal samenwerken aan gelijke onderwijskansen.

 

Het LOP wordt voorgezeten door de LOP-voorzitter Gil Thys en ondersteund door Evy D’hollander (aangesteld door het Agentschap voor Onderwijsdiensten).

 

Welke kerntaken heeft het LOP?

 

 

-        Het LOP probeert alle leerlingen gelijke onderwijskansen. Het LOP tracht elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

 

-        Het LOP brengt de lokale onderwijsverstrekkers en lokale organisaties samen aan tafel.

 

-        Het LOP heeft een onderzoeksopdracht: de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen wordt in beeld gebracht.

 

-        Het LOP heeft een adviesopdracht: zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en advies uitbrengen.

 

-        Het LOP heeft een bemiddelende rol: in het kader van een weigering kan de ouder een bemiddeling aanvragen.

 

-        Het LOP maakt afspraken over het hanteren van gezamenlijke inschrijvingsperiodes.

 

De LOP-leden treffen elkaar tijdens de dagelijkse besturen en algemene vergaderingen. Op basis van lokale noden, decretale wijzigingen richt het LOP werkgroepvergaderingen in.