Het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Lokeren zoekt een geëngageerde voorzitter


Wat is een LOP?

Een lokaal overlegplatform brengt onderwijs- en welzijnspartners samen rond het thema gelijke onderwijskansen. 

Kerntaken van het LOP zijn het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale mix en cohesie.

Leerlingen die de overstap maken naar het secundair onderwijs in Lokeren melden zich eerst digitaal aan alvorens in te schrijven op een school. Binnen het LOP worden hierover afspraken gemaakt.

Een voorzitter zit het LOP voor en engageert zich op vrijwillige basis om de opdrachten van het LOP mee vorm en inhoud te geven.

 

Profiel van de LOP-voorzitter

Een LOP-voorzitter heeft een hart voor gelijke onderwijskansen en heeft een sterke affiniteit met het ruime onderwijsveld.
Hij of zij heeft vooral veel goesting om de schouders te zetten onder het Lokerse gelijke kansenverhaal en kan daarvoor de nodige tijd vrijmaken.

Een LOP-voorzitter mag geen deel uitmaken van een school- of CLB-bestuur. Personeelsleden van één van de betrokken scholen, scholengroepen, scholengemeenschappen of CLB’s komen niet in aanmerking.


Taken van de LOP-voorzitter


De taken van een voorzitter zijn divers:

 

-        De voorzitter bewaakt de uitvoering van de decreten en besluiten.

-        De voorzitter leidt vergaderingen binnen de kantooruren en treedt bemiddelend op.

-        De voorzitter fungeert als officiële woordvoerder (bijvoorbeeld naar de pers).

-       

 

Bij de uitvoering van deze taken wordt de voorzitter ondersteund door de LOP-deskundige, die is aangesteld door het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 

Mandaat

Het huidige mandaat loopt tot 31 december 2024 en kan telkens voor zes jaar worden verlengd.

De voorzitter ontvangt een onkostenvergoeding.

 

Kandidaat

Wil jij dit engagement aangaan?
Stuur je kandidatuur en motivatie voor 20 februari 2021 naar evy.dhollander@ond.vlaanderen.be

Liever per brief?
LOP SO Lokeren, Kopkapelstraat 59 -  9160 Lokeren
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.  

Voor meer informatie of met vragen kan je terecht bij de LOP-deskundige, Evy D’hollander: 0492/15 90 54
Wil je meer (algemene) informatie over de LOP-werking? Surf naar http://www.agodi.be/lop