basisonderwijs

Voor het schooljaar 2022-2023 wordt ook in het buitengewoon basisonderwijs gewerkt met een centraal aanmeldingsregister (samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs in Beveren, Sint-Niklaas, Zele en Gent).

Alle info is na te lezen op de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/


Voorrangsperiode

Broers / zussen / kinderen van personeel kunnen vooraf met voorrang worden ingeschreven. Ga hiervoor fysiek langs op school tussen 14 maart 2022 en woensdag 30 maart 2022.


Aanmeldingsperiode

Alle andere kinderen meld je aan via de website: https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/  tussen dinsdag 19 april 2022 en vrijdag 6 mei 2022 tot 15 uur.
Op 12 mei ontvang je het resultaat van de aanmelding.

  • Krijgt je kind een toekenning?
    Dan schrijf je het in op school tussen maandag 16 mei 2022 en vrijdag 10 juni 2022.
  • Krijgt je kind geen toekenning? 
    Je ontvangt een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de wachtlijst. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde kinderen te respecteren tot en met 7 oktober 2022 (voor kleuters is dit in het buitengewoon basisonderwijs 30 juni 2023).
    Op maandag 13 juni 2022 om 9.00u start de vrije inschrijvingsperiode en kan je je kind inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, die nog vrije plaatsen heeft.

Meer info?

Alle info is na te lezen op de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/