basisonderwijs

Eerst aanmelden dan inschrijven!

In Lokeren verlopen de inschrijvingen voor basisscholen via een aanmeldingsprocedure.


Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel

Broers en zussen van ingeschreven kinderen van geboortejaar 2019 kun je als ouder inschrijven rechtstreeks op de school van 11 januari tot 5 februari 2021. 
Net als kinderen van personeel van de school. De school brengt je hiervan op de hoogte.

 
Alle andere kinderen melden zich aan


Meld je kind aan

Alle andere kinderen die voor het eerst op school starten of veranderen van school, meld je op deze website aan tussen 1 maart (10u) en 26 maart (16u). 

Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.


Ontvang een bericht

Na de aanmelding ontvang je een e-mail en brief met het bericht in welke school je kan inschrijven. Dit gebeurt op 20 april 2021.

Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een andere schoolkeuze zijn. Het kan ook zijn dat er geen school kan worden toegewezen.


Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven op de school tussen 26 april en 21 mei 2021. 

Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan! 

 Vrije plaatsen

Bij het tabblad "overzicht vrije plaatsen" vind je voor elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen in de scholen voor de verschillende geboortejaren/leerjaren. Dit is de situatie voor de start van de periode. 

 

Schoolkeuzes

Geef verschillende scholen van voorkeur op! Geef je maar één schoolkeuze er is geen plaats, dan kan je vanaf 1 juni 2021 vanaf 8u30 inschrijven in een school met vrije plaatsen.
Aan de hand van de kaart bij het 'tabblad scholen', vind je snel de scholen in jouw buurt terug. 

 

Rangordering

De rangordening verloopt via een procedure die werd afgesproken binnen het LOP en werd goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer info.

Je vindt ook alle nodige info in de brochure die aan alle ouders van kinderen geboren in 2019 werd bezorgd via de post. De folder is ook beschikbaar bij de scholen, in het stadhuis, bij de CLB’s en op nog enkele andere publieke plaatsen in Lokeren.

Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft? Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school.