Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is een verslag van een centrum voor leerlingenbegeleiding nodig (CLB).
Het CLB geeft dat verslag niet zomaar. Er is onderzoek en advies nodig. Neem dus tijdig contact op met het CLB dat de huidige school van je kind begeleidt.
Samen met de school en het CLB wordt gezocht naar de beste oplossing voor je kind.
 
Ben je niet zeker voor welke school voor buitengewoon secundair onderwijs jouw kind in aanmerking komt? Contacteer het CLB.