Aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) in Lokeren melden zich eerst aan via deze website en schrijven dan pas in op school.


Wie meldt aan?

Alle kinderen die de overstap maken naar het gewoon secundair onderwijs (1A of 1B).


Wanneer aanmelden?

Ga tussen 27 maart (10uur) en 21 april (16uur) 2023 naar deze website en meld je kind aan. 
We raden aan meer dan één schoolkeuze op te geven.

Wanneer inschrijven?

Op 5 mei 2023 krijg je het resultaat van de aanmelding. 
Met dit bericht kan je van 16 mei (8.30 uur) tot 12 juni (17uur) inschrijven in de toegewezen school.

Ordening en toewijzing

Deze groepen krijgen voorrang bij ordening:

  • Broers en zussen van al ingeschreven leerlingen
  • Kinderen van personeel van de school

Daarna volgen de kinderen die de school als 1ste keuze opgaven (volgens een toevalsnummer), dan de kinderen die de school als 2de keuze opgaven volgens een toevalsnummer, enz.
Per schoolkeuze krijgt de leerling een ander toevalsnummer.
Als er voor een school meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan worden de leerlingen toegewezen in bovenstaande volgorde.

Wat gebeurt er als je niet aanmeldt?

Als je niet aanmeldt, kan je inschrijven in een school met vrije plaatsen vanaf 16 mei 2023 vanaf 8.30 uur. 
Veel plaatsen zullen al ingenomen zijn door kinderen die wel werden aangemeld. Wacht dus niet af en meld zeker aan.


Wat als je nog niet weet of je kind naar 1A of 1B zal gaan?

Bespreek dit vooraf met de basisschool en het CLB.
Bij twijfel kan je zowel aanmelden voor 1A en 1B, hiervoor dien je contact op te nemen met de helpdesk.